MBMC Logo

Latest College Notices

Festival Holiday Notice 2077

MBMC   Fri, 13 Nov 2020

Exam Form Notice BBS 4th Year 2077

MBMC   Mon, 02 Nov 2020

Happy Dashain and Tihar 2077

MBMC   Sun, 18 Oct 2020

Dashain-Tihar Vacation Notice

MBMC   Thu, 15 Oct 2020

Exam Form Notice BBS 4th Year 2077

Form भर्ने date २०७७ कार्तिक १८ गते सम्म का लागि बढाइएको छ |

Link: https://tuexam.edu.np/search-triplicate-details

फर्म भर्नु पहिला तपाईंले निम्न document हरु तयारी गर्नु पर्ने छ|

 • तपाईंको एम. आर. पी.(MRP) फोटो ३०० देखी ४०० केबी सम्म को
 • नगरिकतको फोटो ३०० देखी ४०० केबी सम्म को
 • तपाईं नगरिकता पाएको जिल्ला बाहेक बाट exam दिने हो भने तपाईंले त्यो जिल्लाको जुन स्थानिय त्यो जिल्लाको जुन स्थानियमा बसो बास छ त्यो स्थानिय निकायको सिफरिसको फोटो ३०० देखी ४०० केबी सम्म को

 

फर्म भर्ने तारिका

Step-1

 • तपाईं रहेको जिल्लाको नाम छानुहोस्|
 • जिल्ला अनुशार सेन्टर लिस्ट देखिने छ वा सम्पुर्ण लिस्ट देखिने छ | तपाइ रहे को जिल्ला को पाएक पर्ने सेन्टर छानुहोस् होस्|
 • यदी तपाईंको नगरिकता र तपाईंले select गर्नु भएको जिल्ला उहि हो भने YES select गर्नु होस्|अन्यथा नो सेलेक्त गर्नु होस | No select गरेमा कुनै पनि official संस्था को letter हेड मा तपाईं त्यहाँ रहनु को कारण सहित लेखेको पत्र upload गर्नु होस |
 • तपाईंको मोबाईल नम्बर सुद्ध र सही लेख्नु होला | तपाईं सँग सम्पर्क गर्नु परेमा सोही नम्बरमा सम्पर्क गरिने छ
 • तपाईंको सुद्ध ईमेल address लेख्नु होला | ईमेल बाट सम्पर्क गर्नु परेमा सोही ईमेल मा सम्पर्क गरिने छ

Step-2

तपाईंको एमआरपी(MRP) फोटो attach गरी next buttom क्लिक गर्नु होस |

Step-3

तपाईंको नगरिकता(Nationality) attach फोटो गरी next buttom क्लिक गर्नु होस |

Step-4

Entrance card लाई PDF मा वा Print वा Screen Shoot गरी राख्नु होला |

Step-5

तपाईंको फर्म OCOE ले verify गरे पछी तपाईंलाई सेन्टर परिवर्तन भएको वा न भएको जनकारी कुनै पनि माध्यम बाट दिने छ

फोर्म एडिट गर्ने तरिका

 • एडिट गर्ने तपाईंले फेरी search details बाट तपाईंको details गर्नुहोस् |
 • यदी तपाईं पहिलो पल्ट एडिट को लागी search गर्दै हुनु हुन्छ भने local address मा एडिट फर्म भन्ने button enable हुन्छ । तेसमा क्लिक गरे पछी तपाईं लाई ईमेल आउने छ । त्यो ईमेल बाट तपाईं एडिट मा पुग्न सक्नु हुने छ |
 • तपाईंलाई कारण बस ईमेल न आएमा पुन्: search गरी details मा जानुहोस अनि त्यहाँ रहेको Edit now भन्ने button क्लिक गर्नुहोस्
 • एउटा window pop up हुन्छ,तेस्मा तपाईंले register गर्दा को मोबाईल नम्बर राखेर क्लिक गर्नु होस् | तपाईंले register गर्दा राखेको मोबाईल नम्बर र form maa राखे को मिलेमा तपाईंले भरेको फर्म आउने छ र माथी फर्म भर्दा को setep हरु गरी फोर्म Edit गर्नु होस |

 

Updated at: 2020-11-02 06:41:27


Techie