MBMC Logo

दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०८०

रभाउपत्र आह्वानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०-०१-१९

यस मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजद्वारा प्रकाशन गरिने जर्नलका लागि तपशिल बमोजिमको विशिष्टिकृत विवरण अनुसारको छपाई कार्य गर्नु पर्ने भएकाले इच्छुक छापाखाना तथा फर्महरूलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन यसै सुचनाका साथ आह्वान गरिन्छ ।

Details Specification

1) Cover Page 250 gsm – Colour Page

2) Inner Page 70 gsm – Black and White Page

3) Total Pages 108

4) Quantity 500 Pieces

 

मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज

फोनः ०१–५१७२१७५

Updated at: 2023-05-03 06:01:48


Techie